BMETE12AF03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Programozás 2
A tárgy angol címe: 
Programming 2
A tárgy rövid címe: 
Programozás2
1
0
1
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIEEA024
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Programozás
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sólyom András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.03.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Programozás, Számítástechnika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- operációs rendszerek és programozásuk (Részletesebben tárgyaltak: Microsoft Windows (több változat), linux, MacOS)
az OS -ek összehasonlító bemutatása, grafikus felületek és parancsértelmezők (shell-ek) interpreterek és compilerek, programozási környezetek shell scriptek, Windows scripting
· az Internet programozásának alapjai:
- az internet „nyelvei”, HTML, DHTML, XHTML
- egyszerű WEB oldalak szerkesztése
- WEB szerverek és a rajtuk futó programok, CGI scriptek és használatuk
- „Cascading Style Sheets” (CSS), XML
· script nyelvek, makrók
· objektum orientált programozás
- objektum orientált programozás elvei
- objektum orientált programozás a gyakorlatban (Visual Basic, C++ Builder, Visual C++, g++, Delphi, Java, C#, .NET)
· adatbáziskezelés
- hálós, relációs és objektum orientált adatbázisok összehasonlító bemutatása
- SQL (Structured Query Language) adatbázisok

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 ZH, félévközi feladatok beadása
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH
Konzultációs lehetőségek: 
Szükség esetén az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A fejlődés ezen a területen olyan gyors, hogy a nyomtatott szakirodalom nem tud vele lépést tartani, ezért folyamatosan
frissíteni kell. Felhasználunk internetes forrásokat és a mindenkor aktuálisan kapható jegyzeteket és könyveket, mint pl
Eric A. Meyer: CSS zsebkönyv; Neumeyer:Linux referenciakönyv ;Ed Wilson :Microsoft Windows Scripting
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
56
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sólyom András
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: