BMETE12AF44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika feladatok megoldása 2
A tárgy angol címe: 
Solving Problems in Physics 2
A tárgy rövid címe: 
FizikaFeladatok2
0
2
0
f
Kredit: 
2
Kizáró tantárgyak: 
Haladó problémamegoldó szeminárium 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sarkadi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, differenciál- és integrálszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgyat a kísérleti fizika 2 előadás, valamint a Kísérleti fizika gyakorlat 2 című tárgyakkal párhuzamosan érdemes felvenni.

A tárgy célja, hogy fejlessze a hallgatók feladatmegoldó készségét az elektromágnesesség témakörében kitűzött alapvető számítási feladatok terén. A tárgy lehetőséget biztosít a kísérleti fizika 2 tárgy anyagának gyakorlására.

A legfontosabb tárgykörök: Elektromos erőtér vákuumban és anyagban, Coulomb-törvény, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok, elektrosztatikus energia. Elektromos áram. Mágneses erőtér vákuumban és anyagban. Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény. Induktivitás, tekercsek, mágneses energia. Mozgási és nyugalmi indukció. Eltolási áram. Elektromágneses rezgések, hullámok.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
10 alkalommal rövid 10 perces zárthelyi.
Pótlási lehetőségek: 
az összes zárthelyi a pótlási héten egy alkalommal pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
előzetes megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Füstöss L.: Feladatok elektrodinamikából, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Kísérleti Fizika II. gyakorlat jegyzet (Fizipédia weboldalon található segédanyag)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
17
Felkészülés zárthelyire: 
15
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sarkadi Tamás
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál