BMETE12AF45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó problémamegoldó szeminárium 2
A tárgy angol címe: 
Advanced Problem Solving Seminar 2
A tárgy rövid címe: 
HaladóProblémamegoldóSzem2
0
2
0
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
Fizikai feladatok megoldása 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sarkadi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, differenciál- és integrálszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgyat a kísérleti fizika 2 előadás, valamint a Kísérleti fizika gyakorlat 2 című tárgyakkal párhuzamosan érdemes felvenni.

A tárgy célja, hogy a hallgatók elmélyülten foglalkozhassanak az elektromágnesesség témakörében felmerülő problémákkal, szélesíthessék látókörüket a kísérleti fizika 2 tárgy tananyagához kapcsolódóan. A tárgy hangsúlyt fektet az elektromágnesesség tárgyalására használt matematikai módszerek bemutatására.

A legfontosabb tárgykörök: Elektromos erőtér vákuumban és anyagban, Coulomb-törvény, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok, elektrosztatikus energia. Elektromos áram. Mágneses erőtér vákuumban és anyagban. Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény. Induktivitás, tekercsek, mágneses energia. Mozgási és nyugalmi indukció. Eltolási áram. Elektromágneses rezgések, hullámok.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
3 alkalommal önálló házi feladat.
Pótlási lehetőségek: 
Egy házi feladat bemutatása a pótlási héten pótolható
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kísérleti Fizika II. gyakorlat jegyzet (Fizipédia weboldalon található segédanyag)
Nagy Károly: Elektrodinamika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
Nagy Károly:Elméleti fizikai példatár 2, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,1994
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
17
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
45
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sarkadi Tamás
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál