BMETE12MF16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumelektronika
A tárgy angol címe: 
Quantumelectronics
A tárgy rövid címe: 
Kvantumelektronika
3
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Péczeli Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atomos gáz szuszceptibilitása (félklasszikus tárgyalás), sugárzási tér kvantálása, vákuumingadozás Lamb-féle eltolódás, fotoeffektus H-atomon, Thomson szórás kölcsönhatási kép, időfejlesztő operátor, Raman szórás, frekvencia kétszerezés, parametrikus erősí tés, fáziskonjugáció
szabadelektron lézer.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 70%-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
egy témakör részletes tárgyalása + kérdések
Konzultációs lehetőségek: 
egyeztetett időpontban kéthetente igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A.YARIV: Quantumelectronics, LANDAU-Lifsic: Elméleti fizika, Nem relativisztikus kvantummechanika, Elektrondinamika,
Marx Gy.: Kvantummechanika
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
13
Zárthelyik megírása: 
1
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Péczeli Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: