BMETE12MF17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lézerfizika
A tárgy angol címe: 
Laser Physics
A tárgy rövid címe: 
Lézerfizika
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12MF15
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
FizikaiOptika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lőrincz Emőke
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.04.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.05.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optika, kvantummechanika, szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy folytatása a BSc Lézertechnika tárgynak.

Félklasszikus (kvantált anyag és klasszikus elektromágneses tér) és kvantumos (kvantált anyag és tér) lézerelmélet tárgyalása. Lézermódusok frekvenciája. Lézermódus sávszélessége. Egymódusú működés megvalósítási lehetőségei. Frekvenciastabilizálás móds zerei. Másodharmonikus keltés. Nemlineáris polarizáció, alkalmas anyagok. Hatásfok növelés, fázisillesztés módszere. Parametrikus o szcilláció. Ultrarövid impulzusok. Kerr-lencsés módusszinkronizálás, impulzusösszenyomás, csörpölt tükrök. Szállézerek, optikai szolitonok. Hangolható ultrarövid impulzusok. Impulzusformálás. TW-os ultrarövid és attosec impulzusok. Ultrarövid impulzusok mérése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások 70%-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bevezetés a modern optikába, III. kötet, 050393 számú jegyzet
Svelto: Principles of lasers, Springer, 1998 (4. kiadás)
W. Demtröder: Laser Spectroscopy, Vol 2: Experimental Techniques, Springer 2008 (4. kiadás)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lőrincz Emőke
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: