BMETE12MF18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optikai anyagok és technológiák
A tárgy angol címe: 
Optical Materials and Technologies
A tárgy rövid címe: 
OptikaiAnyagokTech
4
0
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kocsányi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematika, fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Ez, a mesterszakon (MSc) előadásra kerülő tárgy az elektromágneses fényelmélet és a szilárdtestfizika eredményeire alapozva megismerteti a hallgatóságot a fény és anyag közötti kölcsönhatás gyakorlati megvalósulásával. Tárgyalja az optikai elemek előállítására alk almazható anyagokat
és azok legfontosabb tulajdonságait. Ismerteti az előállítási technológiákat és azok eszköz rendszerét, beleértve a a tömbi üveg és kristályos alapanyagok tulajdonságait meghatározó (orientáció) és módosító (diffúzió, ioncsere, protoncsere stb.) technológiákat, a legfontosabb felületkialakító eljárásokat (csiszolás, polírozás, maratás stb.) és azok minősítési módszereit. Diákjaink elsajátítják a vék ony réteg optikák
(tükrözés gátló rétegszerkezetek, interferencia szűrők, stb.) tervezésének, gyártásának és minősítésének alapjait. Betekintést nyernek a felületi
struktúrák és a hullámvezetők létrehozásának témakörébe és ezáltal eljutnak a korszerű integrált optikai eszközök működésének , gyártástechnológiai problémáinak megértéséhez.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások 70%-án,1 ZH
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges zárthelyi, mely beszámít a vizsgába szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint és a ZH előtti héten
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kocsányi László-Várkonyi Sándor: Optikai anyagok és technológiák
A „Bevezetés a modern optikába II”. kötetének (Műegyetemi Kiadó, 1988, szerk. Richter Péter) 5. fejezete.
HK. Pulker: Coatings on glass, Elsevier, ,1984, ISBN0-444-42360-5
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
27
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
65
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kocsányi László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: