BMETE12MF20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optikai tervezés
A tárgy angol címe: 
Fundamentals of Optical Design
A tárgy rövid címe: 
OptikaiTervezés
2
2
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Erdei Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
elektrodinamika, geometriai és fizikai optika, függvényanalízis, PC-s ismeterek, angol nyelv
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy az Alkalmazott fizika BSc képzésben megszerzett optikai alapismeretekre építve mutatja be az optikai elven működő leképező rendszerek tervezésének fogalom- és modellrendszerét, a szokásos minősítési módszereiket és a fontosabb leképező eszközök működési elvét. A tárgy
keretén belül a hallgatók megismerik az optikai tervezőprogramok lehetőségeit és elsajátítják alapszintű használatukat, valamint gyakorolják a tervezési folyamat egyes lépéseit. A teljesség igénye nélkül foglalkozunk továbbá a gyártási hibák hatásának figyelembevételé vel és megismerkedünk a lencserendszerek foglalástechnikájának alapfogalmaival.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
70%-os részvétel (ea+gy)3 zárthelyi1 házifeladat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges zárthelyi és házifeladat, amelyek beszámítanak a vizsgába, szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
pótZH mindig a ZH-t követő gyakorlat idejében van; legfeljebb két pótlás lehetséges
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Erdei G., „Az optikai tervezés alapjai – órai jegyzet”
W. J. Smith, „Modern Optical Engineering”, McGraw-Hill ; J. W. Goodman, „Introduction to Fourier Optics”, McGraw-Hill
Richter P., „Bevezetés a Modern Optikába I.-II.”, Műegyetemi kiadó
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
33
Felkészülés zárthelyire: 
28
Zárthelyik megírása: 
3
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Erdei Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: