BMETE12MF25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Spektroszkópia és anyagszerkezet
A tárgy angol címe: 
Spectroscopy and Structure of Matter
A tárgy rövid címe: 
Spektroszkópia
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optika, szilárdtestfizika, elektrodinamika, csoportelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a BSc képzés során szerzett alapismereteket (közegek elektrodinamikája, kvantummechanika, csoportelmélet, statiszt ikus fizika, optika, optikai méréstechnika) a spektroszkópia anyagvizsgálatra és szerkezetkutatásra való felhasználása s zempontjából rendszerezi. A tárgyalt
módszerek elsősorban optikai szerkezetvizsgálati eljárások (infravörös és látható/UV abszorpciós és reflexiós spektroszkópia, Raman-szórás, ellipszometria, optikai rotációs diszperzió, cirkuláris dikroizmus), de szó lesz a belső héjak, valamint az atommag gerjesztéseinek néhány esetéről is (röntgen-, fotoelektron-spektroszkópia, Mössbauer-spektroszkópia). A cél, hogy a hallgató a szerzett ismeretanyag felhasználásával adott
feladatokra ki tudja választani az optimális spektroszkópiai eljárást, és értelmezni tudja a kapott eredményeket.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 70%-án,1 db hallgató által tartott félévközi beszámoló az előadáson
Követelmények vizsgaidőszakban: 
aláírás feltétele a félévközi beszámoló megtartása, szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
félévközi beszámoló pótlása egy másik egyeztetett időpontban történhet
Konzultációs lehetőségek: 
az oktatóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kamarás Katalin: Spektroszkópia és anyagszerkezet. Bevezetés a modern optikába V. kötet, 11. fejezet,
G. R. Fowles: Introduction to Modern Optics. Dover, 1989, F. Wooten: Optical Properties of Solids. Academic Press, 1972.
H. Kuzmany, Solid State Spectroscopy, an Introduction Springer, Berlin, Heidelberg, 1998
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kamarás Katalin
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA SZTAKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: