BMETE12MF28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Vákuumfizika és –technika
A tárgy angol címe: 
Vacuum Physics and Technology
A tárgy rövid címe: 
VákuumfizikaTech
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
Vákuumfizika és –technika (a Fizika BSc képzés tárgya)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hárs György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Klasszikus mechanika, Termodinamika, Kinetikus gázelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A makroszkopikus gáztörvények összefoglalása, Mikroszkopikus molekuláris törvények, A kinetikus gázelmélet alapfeltevései, A ny omás meghatározása a kinetikus gázelmélet alapján, A Maxwell-Boltzmann sebességeloszlás, Közepes szabad úthossz, Ütközési szám, A vákuum
fogalma, A Knudsen szám . Meyer formula, Gázáram egy vékony fal kis nyílásán, Gázok viszkozitása és ennek nyomás és hőmérséklet függése, Gázok hővezetése és ennek nyomás és hőmérséklet függése, A diffúzió fenomenológiai leírása, A diffúziós együttható, Gázok ára mlása, Reynolds szám, Viszkózus és molekuláris áramlás egyenes csőben, Viszkózus áramlás kapillárisban Fázisok fázisdiagramm, Párolgás és lec sapódás
(kondenzáció), Fiziszorpció kemiszorpció deszorpció, Telített gőznyomás és hőmérséklet függése, Aktivációs energia, A forrás fogalma, Clausius
Clapeiron egyenlet, Az elpárolgó anyag mennyisége (Langmuir formula), Permeáció, A nyomás régi és új egységei, psi, Szívósebe sség és szívóteljesítmény, Vezetőképesség és ellenállás, Effektív szívósebesség, Nyomásreduktor, Rotaméter, A vákuumszivattyúk csoportosítása, (ürítős, tartály, mechanikus , hajtóközeges, állandó és változó munkaterű, getter, krio, iongetter, titánszublimációs, zeolit adszorpc iós, olajdiffúziós forgódugattyús Roots, rotációs szivattyú, turbomolekuláris szivattyú, molecular drag szivattyú), A rotációs szivattyú karakterisztikája, A térfogat kiszorítás elvén működő szivattyúk, A McLeod mérő elve, Pirani mérő, Termokeresztes mérő, Ionizációs mérő, Hidegkatódos mérő, Viszkozitás alapján működő mérő, Burdon csöves nyomásmérő, Kapacitív nyomásmérő, Aneroid barométer, Parciális nyomás mérők tömegspekrométerek, A lyukkeresés módszerei, Mozgásbevezetők, Elektromos bevezetők, Membránok, Karimák és szabványaik, Vákuumkamrák, Szelepek és ve zetékek, Vákuumtechnikai anyagok, Fémek, üvegek, kerámiák, Alkalmazások

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 70%-án,1 ZH
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges ZHszóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Roth, Vacuum technology, Elsevier 1982
Carpenter, Vacuum technology, Hilger Bristol, 1983
Kenczler Ödön, Vákuumtechnika Tankönyvkiadó 1975, J 5-1175
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
1
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
37
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hárs György
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: