BMETE12MF40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mágneses anyagok
A tárgy angol címe: 
Magnetic Materials
A tárgy rövid címe: 
MágnesesAny
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF05
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzilfizAlapjai
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11AF06
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
SzilfizGyak
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF00
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE15AF01
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
KvantummechGyak
Kizáró tantárgyak: 
---------
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hárs György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.10.04.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az elektromágnesség, szilárdtestfizika és kvantummechanika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Fizikus MSc Alkalmazott fizika szakirányának szabadon válastzható tárgya – a mágneses anyagok lényegi tulajdonságai
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Alapvető fogalmak ismétlése, mágneses dipólus, dipólus tere, B, H, M
2. Diamágneses, paramágneses anyagok mágnesezettsége, szuszceptibilása
3. Rendezett mágneses szerkezetek, fázisátalaqkulások, Curie-pont, Néel-pont
4. A Coulomb-kicserélődés, mint mágneses kölcsönhatás
5. Neutrondiffrakciós mágneses szerkezetvizsgálat
6. Ferro- és ferrimágneses anyagok tulajdonságai, mágneses hiszterézis
7. Mágneses domének, doménfalak, kemény és lágy mág nesek, alkalmazások
8. Mikromágnesség, dinamika, a Landau-Lifsic-Gilbert egyenlet
9. Stoner-Wohlfarth modell egydoménes szemcsékben
10. Doménfalak szerkezete, doménfal dinamika
11.Mágneses memóriák, gyűrű, dob, szalag, lemez, buborék
12. Mágneses vékonyrétegek, rétegszerkezetek, MR, GMR
13. A spintronika célkitűzései, eszközei
14. Összefoglalás

Követelmények szorgalmi időszakban: 
jelenlét a kontakt órák 70%-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
ismétlő vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Simonyi Károly: Villamosságtan (1973)
Kittel Charles: Bevezetés a szilárdtestfizikába (1974)
Aharoni, A.: Introduction to the Theory of Ferromagnetism (1996)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
18
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kádár György
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Mta Mfa
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: