BMETE12MF46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése
A tárgy angol címe: 
Design and Construction of Laser Systems
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Maák Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.05.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.07.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optika, Lézerfizika - korábbi félévekben elsajátított ismeretekre épülve.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
MSc képzés szabadon választható tárgya TTK és VIK, GPK karon
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Lézerfizikai ismétlés: koherens erősítés indukált emisszióval, lézerek felépítése, jellemzők 2. Az erősítő közeg tervezésének alapjai általánosan, szilárdtest, folyadék és gázhalmazállapotú erősítő közegek 3. Szilárdtest erősítő részletes elemzése, összetételek, kristálytani orientáció,
geometriák - termikus viszonyok elemzése a különböző geometriai viszonyok esetén 4. Az erősítő kristályok befoglalásának és termikus kezelésének gyakorlati megvalósításai, vékonylemez és vékony rúd lézerek, tervezőprogramok alkalmazása a termikus és mechanikai stabilitás elérésére 5. Az erősítő közegben fellépő nemlineáris effektusok befoglalása a tervezésbe, a termikus, optikai és nemlineáris effektuso k együttes
hatása szerint az erősített sugárzás számítása 6. Rezonátorok felépítése, geometriai tervezés a stabilitás számítására három dimenzióban, alapvető
rezonátor-konfigurációk kiépítése, tervezése specifikus tervezőprogrammal 7. Ultrarövid impulzusok létrehozásának feltételei, passzív móduscsatolás gyakorlati megvalósítása, konfigurációk. Tipikus impulzusparaméterek 8. Gyakorlati rezonátor, erősítő és pumpálási konfigurációk elemzése az impulzusparaméterek szempontjából, tipikus Z-konfiguráció tervezése Ti:zafír lézerben. SESAM és csörpölt tükrök, elérhető impulzusparaméterek 9. Ultrarövid impulzusok erősítése, regeneratív illetve multipassz erősítők tervezési szempontjai, tipiku s gyakorlati konfigurációk. Az erősítőkben fellépő nemlineáris hatások, csörp és zajok becslésének módszerei 10. CPA erősítés elve és gyakorlati megvalósításai, stretcher és kompresszor konfigurációk, tervezési szempontok. Dazzler elve, alkalmazása 11. Parametrikus erős ítés elve, anyagok, elérhető paraméterek, tervezési szempontok. NOPCPA konfigurációk 12. Fázis-vivó stabilizált impulzusok létrehozása, az oszcillátor és erősítő tervezése, kontraszt, tisztítás 13. Lézerdiódák fajtái, diódapumpa-rendszerek tervezése 14. Szállézerek tervezési szempontjai, szálerősítők alkalmazása nagy impulzusenergiákra

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 ZH és 1 tervezési feladat készítése
Pótlási lehetőségek: 
Félévi pótzárthelyi, PPZH és tervezési feladat leadás pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetve.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
W. Köchner: Solid State Laser Engineering, Springer London, Limited, 2006
R. Paschotta: Encyclopedia of Laser Physics and Technology, John Wiley & Sons, 2008
S. Watanabe: Ultrafast Optics V, Springer, 2007
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Maák Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék, BME
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: