BMETE13MF02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A pályaintegrál módszer a fizikában
A tárgy angol címe: 
The Path Integral Method in Physics
A tárgy rövid címe: 
PályaintegrálMódszer
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Jakovác Antal
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanika, statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus (MSc) képzés Fizikus szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Egyszerű sztochasztikus modellektől indulva jut el a tárgy a kvantummechanikai, statisztikus fizikai és térelméleti használat ig. Témák:
Egyszerű diffúziós modell, generátorfüggvény, Wiener mérték Abszorbtív diffúzió, Schwinger-Dyson egyenletek, harmonikus közelítés Kanonikus állapotösszeg pályaintegrállal
Feynman-Hibbs pályaintegrál
Térelméleti pályaintegrál, S-mátrix, Feynman gráfok
Rács-térelmélet

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel előadásokon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
órai jegyzetelés
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
62
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bíró Tamás Sándor
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
KFKI RMKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Jánossy András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: