BMETE13MF03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Variációs elvek a fizikában
A tárgy angol címe: 
Variational Principles in Physics
A tárgy rövid címe: 
VariációsElvek
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Jakovác Antal
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, relativitáselmélet, elektrodinamika, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus (MSc) képzés Fizikus szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja egy széles körben használható matematikai-módszertani alapozás, másrészt a fizika egységét kifejező gondolkodásmód eleven demonstrációja.
Témák:
A virtuális munka elve (statika)
D'Alambert, Gauss, Lagrange és Hamilton mechanikai hatáselv (dinamika) Maupetuis-elv, geodetikus mozgás, Einstein-Hilbert hatás (relativitáselmélet)
elektromos és mágneses térenergia, a Gauss- és Biot-Savart törvény mint feltétel, elektromos-mágneses dualitás, hullámok és mértékszimmetria
(elektrodinamika)
a Schrödinger egyenlet mint minimális szakítás a Hamilton-Jacobi egyenlettel (kvantummechanika)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel előadásokon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
órai jegyzetelés
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
62
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bíró Tamás Sándor
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
KFKI RMKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Jánossy András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: