BMETE155312

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomok lézeres hűtése és csapdázása
A tárgy angol címe: 
Laser cooling and trapping
A tárgy rövid címe: 
lézeres hűtés
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Udvardi Ládszló
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tud. főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.01.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.04.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A BME TTK Mérnökfizikus szak kötelezően választható modultárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atomok lézeres hűtése és csapdázása
I. rész. Elektromágneses tér kölcsönhatása az elektronhéjjal.
1. Az elektromágneses sugárzási tér és atomok nemrelativisztikus, alacsonyenergiás kölcsönhatásának leírása (módusok, dipólközelítés, forgóhullámú közelítés, abszorpció, emisszió)
2. Spontán emisszió, dipólsugárzás.
3. Bloch egyenletek lézerpumpált atomra, fluoreszcencia.
4. Alkalmazás 1.: optikai bistabilitás.
5. Alkalmazás 2.: a lézer Lamb-féle szemiklasszikus elmélete.
6. Heisenberg-Langevin egyenletek, kvantumzaj.
II. rész. Elektromágneses tér kölcsönhatása az atom transzlációs mozgásával
1. Dipólerő és optikai csapdázás. Sugárzási nyomás.
2. A transzlációs mozgás és az elektronhéj dinamikájának szétválasztása.
3. Doppler-hűtés.
4. Visszalökődési diffúzió.
5. Dinamika a mágneses alnívókon és polarizációgradiens-hűtés.
6. Rezonátoros hűtés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Érvényes TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval való megállapodás alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, G. Grynberg, Atom-Photon
Interactions (Basic Processes and Applications), Wiley-VCH 2004
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Domokos Péter
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA SzFKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: