BMETE159301

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Molekulafizika 2
A tárgy angol címe: 
Molecular Physics 2
A tárgy rövid címe: 
Molekulafizika2
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
152015
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
kvantum
2.Követelménytárgy kódja: 
152066
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Molfiz
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Udvardi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tud. főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.04.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.04.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika, Atom és molekulafizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható a mérnökfizikus hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

• Másodkvantált formalizmus
• A Hamilton operátor és a Hartree-Fock egyenletek másodkvantált alakja
• Post Hartree-Fock módszerek
• A konfigurációs kölcsönhatás (CI) módszere, mólekulák spektroszkópiai tulajdonságainak meghatározása
• Many-body perturbacó számítás
• Möller-Plesset particionálás
• Coupled cluster közelítés
• Ionizációs potenciál és elektron affinitás meghatározása
• Bevezetés a sűrűség funkcionál elméletbe

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Feladatok kidolgozása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Kidolgozandó feladat pótlása a vizsgaidőszak első hetéig
Konzultációs lehetőségek: 
előadó fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kapuy-Török: Atomok és molekulák kvantumelmélete
Attila Szabo: Modern quantum chemistry : Introduction to advanced electronic structure theory
Surján R. Péter: Second quantized approach to quantum chemistry : An elementary introduction
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
6
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
48
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Udvardi László
Beosztás: 
tud. főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Prof. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: