BMETE159305

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Modern matematika fizikusoknak
A tárgy angol címe: 
Modern Mathematics for Physicists
A tárgy rövid címe: 
ModernMatematika
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152015
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE131014
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
MatematikaiMódsz
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lévay Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika, matematikai módszerek a fizikában
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Sokaságok, érintőtér, érintőnyaláb, vektormezők, Lie derivált. Differenciálformák. DeRham kohomológia. Differenciálformák integrálása,
Stokes tétel.
Fibrált terek. Konnekciók. Yang-Mills terek. A Dirac monopólus. Az SU(2) instanton. Nem-Abeli Berry fázis. Topológikus kvantumszámok,
karakterisztikus osztályok. Lie csoportok , Lie algebrák. Ábrázolás elmélet. Szimmetrikus terek és alkalmazásaik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kidolgozandó feladatok benyújtása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsgázás
Pótlási lehetőségek: 
Feladatok beadása a vizsgaidőszak második hetének végéig
Konzultációs lehetőségek: 
A hallgatókkal egyeztetve több alkalommal a szorgalmi és vizsgaidőszakban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Robert Gilmore, Lie Groups. Lie Algebras, and some of their applications, John Wiley 1974.
Gregory. Naber: Topology, Geometry and Gauge fields Part One : Foundations, Springer 1997
Gregory. Naber: Topology, Geometry and Gauge fields, Part Two: Interactions, Springer 2000.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
10
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lévay Péter
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: