BMETE159310

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A hálózatok és a stabilitás
A tárgy angol címe: 
Networks and Stability
A tárgy rövid címe: 
AHálózatokÉsStab
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
NINCS
Kizáró tantárgyak: 
ELTE Komplex hálózatok elmélete
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kertész János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.02.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.02.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető sejtbiológiai és biokémiai ismeretek, angol nyelvi ismeretek kellenek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mérnökfiz.-fizikus és Matematikus szakok (ill. BSc MSc) szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A hálózatok jellemzése (Kisvilágság, Skálafüggetlenség, A hálózatok hierarchiája, A hálózatok komplexitása.)
2-3. A hálózatok stabilitása (A jó és a rossz zaj, Relaxációs folyamatok: önszerveződő kritikus jelenségek, Hálózatkatasztrófák, A hálózatok fázisátmenetei, A hálózatok szinkronicitása, Hálózatstabilizálás, Mérnökök vagy barkácsolók?)
4. Atomok, molekulák, makromolekulák (Energia hálózatok, Gyenge kötések a fehérjék és az RNS felépítésében)
5-7. A sejteket stabilizáló gyenge kapcsolatok (Stresszfehérjék és más sejtes stabilizátorok,
Hálózatok stressze, diverzitása és evolúciója, Sejtes hálózatok a rák, más betegségek, és az öregedés során)
8-10. A sejtes rendszerek hálózatai (Immunhálózatok, Transzporthálózatok, Izomhálózatok, Ideghálózatok, Pszichológia hálózati szemmel)
11. Társadalmi hálózatok (Állatközös.ségek (menopauza), Társadalmi hálózatok (modern kommunikációs eszközök), Cégek, embercsoportok)
12. Kulturális hálózatok (Nyelvi hálózatok, Regény, színdarab és filmhálózatok, Térhálózataink, Programhálózatok, Mérnökök és barkácsolók: egy új szintézis felé)
13 Globális hálózatok (Világkereskedelem, világgazdaság, A történelem hálózati fordulópontjai, Gyenge kapcsolatok, bizalom, társadalmi jólét)
14. Ökológiai hálózatok (Táplálékláncok, mindenevők, A Föld ökohálózata: Gaia)
15. A hálózatok stabilitásának összefoglalása

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsgadolgozat írása a kurzus tematikájának megfelelő témában, eredeti forrásmunkák alapján
Pótlási lehetőségek: 
az előadások anyaga a www.weaklink.sote.hu honlapon elérhető lesz
Konzultációs lehetőségek: 
email-en: csermely@puskin.sote.hu email címen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csermely Péter: A rejtett hálózatok ereje (Vince kiadó, 2005)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
5
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
5
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
7
Egyéb elfoglaltság: 
15
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csermely Péter
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Semmelweis Egyetem, Vegytani I
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: