BMETE15AF22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti fizika gyakorlat 3
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Experimental Physics 3
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF36
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Újsághy Orsolya
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, elektromágnességtan, többváltozós függvények
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Számítási feladatok a Kísérleti fizika 3 tantárgy témaköreihez kapcsolódóan.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlatok 70%-án való részvétel (katalógus). A félév során írt mindkét záthelyiből legalább 40%-os (elégséges) eredmény.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
zárthelyik egy alkalommal a szorgalmi időszakban pótolhatók
Konzultációs lehetőségek: 
szorgalmi időszakban előzetes megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kísérleti Fizika példatár (http://fizipedia.bme.hu/index.php/Kísérleti_fizika_példatár
Füstöss László: Hőtan feladatok, Műegyetemi Kiadó, 2004.
Alex Hudson-Rex Nelson: Útban a modern fizikához, 42-44. fejezet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
22
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Újsághy Orsolya
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Eméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: