BMETE15AM12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elméleti fizika matematikusoknak 1
A tárgy angol címe: 
Theoretical Physics for Mathematicians 1
A tárgy rövid címe: 
Elméleti Fizika1
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lévay Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.04.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
többváltozós függvények differenciálása, integrálása, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A matematika módszerei az elméleti fizikában. A Matematika BSc képzés kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Pontrendszerek mozgásának tárgyalása. Newton axiómák. A mechanikai energia megmaradása.
2. Mozgás konzervatív, centrális erőtérben. Impulzusmomentum.
3. Bolygók mozgása. Kepler törvények.
4. Harmonikus rezgőmozgás. Csillapított rezgések.
5. Kényszerrezgések. Anharmónikus rezgések, és kényszerrezgések.
6. Gyorsuló koordináta rendszerek. Tömegpont mozgása a Földdel együttforgó vonatkoztatási rendszerben.
7. A virtuális munka elve. Kényszerek osztályozása. Merev test egyensúlyának feltétele.
8. A d'Alambert elv. Lagrange-féle elsőfajú egyenletek. Merev test mozgása.
9. A Lagrange-féle másodfajú egyenletek. Általánosított koordináták, konfigurációs tér.
10. Lagrange-féle másodfajú egyenletek: a geodetikus mozgás egyenlete. Alkalmazás: mozgás a Poincaré síkon.
11. A Hamilton elv. Variációszámítás.
12. A Hamilton-féle kanonikus egyenletek. Alkalmazás: mozgás elektromágneses térben, bolygómozgás.
13. Fázistér. Poisson zárójelek. Megmaradási mennyiségek algebrája. Impulzusmomentum algebra. Runge-Lenz vektor, SO(4) algebra.
14. Liouville-tétel. Kanonikus transzformációk. Poisson zárójelek invarianciája a kanonikus transzformációkkal szemben.
15. A Hamilton Jacobi egyenlet. Hatás. A variációszámítás határképlete.
16. Szimplektikus geometria, Integralható rendszerek. Hatás szög változók.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
ismétlő vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
V.I. Arnold: A mechanika matematikai módszerei
Nagy Károly: Elméleti mechanika
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lévay Péter
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: