BMETE15AX09

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika A2K
A tárgy angol címe: 
Physics A2K
A tárgy rövid címe: 
Fizika A2K
3
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Varga Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.05.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.06.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai matematikai és fizikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Közlekedésmérnöki Kar BSc képzésének kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elektrosztatika alaptörvényei, Coulomb-törvény, az elektromos erőtér, a térerősség, Gauss törvény, elektromos tér szigetelőkben és vezetőkben, potenciál, munkavégzés, kapacitás, áramsűrűség, ellenállás, vezetési jelenségek, Ohm-törvény, egyenáramú áramkörök, Kirchoff-
törvények, mágneses tér, Lorentz erő, Biot-Savart-törvény, áram mágneses tere, mágneses fluxus, Ampere törvénye, Lenz-törvény, indukció, váltóáramú áramkörök, elektromágneses hullámok, geometriai optika, fénytörés, visszaverődés, lencsék, tükrök, hullámoptika, interferencia, elhajlás, szóródás, polarizáció, foto-effektus, kvantumelektronika, spontán és indukált emisszió, mézer és lézer, Bohr-féle atom, de Broglie-hullám,
hidrogén atom.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A félév során két zárthelyi dolgozatot íratunk. Megajánlott jegy kapható.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval való megállapodás után
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Budó Ágoston: Kísérleti fizika II; Budó Ágoston-Mátrai Tibor: Kísérleti fizika III; Simonyi Károly: Elektronfizika;
R. A. Serway: PHYSICS for Scientists and Engineers, Saunders College Publishing, Philaderphia
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
104
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Varga Imre
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Nagy István
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: