BMETE15MF14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Skálázás és kritikus jelenségek
A tárgy angol címe: 
Scaling and Criticality
A tárgy rövid címe: 
SkálázásKritikusJel
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A modern statisztikus fizika egyik alapvető vizsgálati eszközének elsajátítása
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kritikus jelenségek és a renormálási csoport alapjainak ismerete szinte elengedhetetlen egy aktív kondenzáltanyag-fizikus számára. A ’Skálázás és kritikus jelenségek’ című tárgy a hallgatók Fizika alapképzésben elsajátított statisztikus fizikai ill. kvantummechanikai ismereteire építve a
renormálási csoport és skálainvarincia fogalmainak bevezetését és egyszerű alkalmazásainak megismerését célozza, a szokásos igen komplikált térelméleti formalizmust mellőzve. A félév anyaga a következő témakörök köré épül fel: kritikus jelenségek, egyszerű rendszerek, univerzalitás, átlagtérelmélet, a renormálási csoport (Az egy dimenziós Ising modell, a renormálási csoport transzformáció, fixpontok, kritikus dimenziók,
korrelációs függvények skálázása), fázis diagrammok és skálázás (’cross-overek’, véges méret skálázás, kvantum kritikus pont, dimenzionális
cross-over), a perturbatív skálázás (Fixpont Hamilton függvény, operátor szorzat kifejtés, ε sorfejtés, anizotrópia), alacsony dimenziós rendszerek
(Az alsó kritikus dimenzió, az XY modell, Kosterlitz-Thouless fázisátalakulás, az O(n) modell 2+ε dimenzióban).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval történő megállapodás szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
John Cardy: Scaling and Renormalization in Statistical Physics (Cambridge University Press, 1997)
N. Golenfeld: Lectures on phase transitionsa and the renormalization group (Addison-Wesley, 1992)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: