BMETE15MF20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis
A tárgy angol címe: 
Wavelets, Coherent States and Multiresolution Analysis
A tárgy rövid címe: 
Waveletek
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pipek János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy az oklevélben nem nevesített szakirány kötelezően választható tantárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bonyolult eloszlások leírása fizikailag egyszeűen értelmezhető függvények segítségével. Fourier-analízis. Idő-frekvencia analízis, ablak Fourier- transzformáció. Gábor-transzformáció. Határozatlansági reláció, Shannon tétele. Folytonos wavelet transzformáció. Koherens állapotok. A Weyl-
Heisenberg és az affin csoport. A Hilbert-tér bázisok általánosítása: keret rendszer. Diszkrét wavelet transzformáció. Riesz-bázis. Változó felbontású analízis. Finomítási egyenlet. Biortogonális és ortogonális skálafüggvények. Kompakt tartójú waveletek: Daubechies konstrukciója. Folytonosság, deriválhatóság, eltűnő momentumok. Fizikai operátorok mátrixelemei wavelet bázisban.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval történt megállapodás szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szikefalvi-Nagy Béla: Valós függvények és függvénysorok (Tankönyvkiadó, Budapest, 1981)
Ingrid Daubechies: Ten Lectures on Wavelets (SIAM, Philadelphia, 1992)
Charles K. Chui: An Introduction to Wavelets (Academic Press, San Diego, 1992)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pipek János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Nagy Szilvia
Beosztás: 
tudományos munkatárs
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: