BMETE15MF22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomok lézeres hűtése és csapdázása
A tárgy angol címe: 
Laser Cooling and Trapping of Atoms
A tárgy rövid címe: 
AtomokLézeresHűtése
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Varga Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika és kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy az oklevélben nem nevesített szakirány kötelezően választható tantárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Az elektromágneses tér módusai. A sugárzási tér kvantálása.
2. Az atom modellje, dipólkölcsönhatás.
3. Spontán emisszió. Dipólsugárzás.
4. Optikai Bloch egyenletek. Rezonancia fluoreszcencia.
5. Az atommag mozgásának hatása a fény-anyag kölcsönhatásban. Szabadsági fokok és időskálák. Sugárzási nyomás és dipólerő atomokon.
6. Mozgó atomra ható erő álló és haladóhullámú térben. Doppler-hűtés.
7. Az elektromágneses vákuum mechanikai hatása. Visszalökődési diffúzió.
8. Az atomi dipól fluktuációi. A hőmérséklet értelmezése.
9. Optikai rácsok.
10. A dipólátmenetek finomszerkezete.
11. Polarizáció-gradiens hűtés. Sziszifusz hűtés. Mágnesesoptikai csapda.
12. A lézeres hűtés kvantumelmélete. Ioncsapdák.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval történő megállapodás után.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Domokos Péter: Lecture notes on laser spectroscopy and laser cooling (jegyzet)
Louisell: Quantum statistical properties of radiation (Wiley Classics Library)
C.Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, G. Grynberg: Atom-photon Interactions (Wiley-VCH, Physics textbooks)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Domokos Péter
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
SZFKI Nemlin. és Kvopt. Lab.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: