BMETE15MF38

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Komplex hálózatok
A tárgy angol címe: 
Complex networks
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kertész János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.04.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.04.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztikus fizika, valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Kutatófizikus szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

The aim of the course is to give an introduction to the rapidly developing interdisciplinary field of complex networks.
1. Complex systems and their scaffold
2. Percolation theory
3. Erdős-Rényi and small world graphs
4. Scale free networks
5. The configuration model
6. Networks growth models
7. Local and hierarchical structures
8. Communities
9. Spreading
10. Temporal networks
11. Social networks
12. Economic networks
13. Ecological networks
14. Project presentation

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Project work
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Test
Pótlási lehetőségek: 
Oral examination
Konzultációs lehetőségek: 
Consultation upon agreement
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A.-L. Barabási: Linked (2002), M. E. J. Newman: Networks: An introduction (2010)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
7
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kertész János
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: