BMETE15MF40

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantum Monte Carlo módszerek
A tárgy angol címe: 
Quantum Monte Carlo Methods
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tőke Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.01.13.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus MSc képzés szabadon válaszható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy bevezetést nyújt a kölcsönható kvantummechanikai sokrészecske-rendszerek stochasztikus módszerekkel történő elemzésébe, amelyek a számítógépek teljesítményének ugrásszerű növekedése következtében az 1970-es évek végétől terjedtek el. Áttekintjük az alapvető
algoritmusokat: a variációs Monte Carlo-t (VMC), a pályaintegrál kvantum Monte Carlo-t (PIMC), a diffúziós Monte Carlo-t (DMC), a Green-függvény kvantum Monte Carlo-t (GFMC), a Hirsch-Fye algoritmust, és a folytonos idejű kvantum Monte Carlo-t, valamint ez egyes módszerekkel elemezhető problémák körét, a módszerek főbb alkalmazási területeit és sikereit (kölcsönható elektrongáz, folyékony és szuperfolyékony hélium, hidrogén
fázisdiagramja, molekulafizikai alkalmazások, nanostruktúrák). Célul tűzzük ki, hogy a kurzus elvégzése után a hallgatók képesek legyenek saját
kvantum Monte Carlo kódjaik elkészítésére, ezáltal kölcsönható kvantummechnikai problémák stochasztikus elemzésére.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladat(ok), egy kiselőadás
Pótlási lehetőségek: 
A hatályos TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval történő egyeztetés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M. H. Kalos és P. A. Withlock: Monte Carlo methods
D. M. Ceperley: Pathin integral methods in th theory of Condensed Helium
R. P. Feynman és A. R. Hibbs: Quantum Mechanics and Path Integrals
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
34
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tőke Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: