BMETE15MF43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Részecskefizika
A tárgy angol címe: 
Particle Physics
A tárgy rövid címe: 
Részecskefizika
2
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, elemi relativitáselmélet, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja: a részecskefizika alapvető jelenségeinek, modelljeinek és kísérleti módszereinek áttekintése.Témakörök: - Részecskék felfedezése, tulajdonságaik, rendszerezésük kölcsönhatásaik és szimmetriaelvek alapján. - Lokalitás, relativisztikus mezők. Dirac egyenlet. - Elektromágneses kölcsönhatás. Mértékinvariancia. - Erős kölcsönhatás. Izospin szimmetria. SU(3) kvarkmodell alapjai, hadronok. A szín felfedezése. Kvantumszíndinamika alapjai. - Gyenge kölcsönhatás. Neutrínók. Paritás sértés, CP sértés. CPT szimmetria. - Fermi elmélet alapjai. FCNC probléma, GIM mechanizmus. - W és Z közvetítő bozonok, valamint a Higgs bozon felfedezése. - Részecskegyorsítók. - Részecskék detektálásának elvei, detektorok. - A részecskefizika nyitott kérdései, perspektívák.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A félév során ZH a gyakorlat anyagából. Az előadások elején fakultatív jellegű, 10 perces kis ZH-k.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Pót ZH ill. ismétlő vizsga a TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: