BMETE15MF44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Statisztikus fizika 2
A tárgy angol címe: 
Statistical Physics 2
A tárgy rövid címe: 
StatisztikusFizika2
2
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF29
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
StatFiz1
Kizáró tantárgyak: 
Statisztikus fizika (BMETE15AF04)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
statisztikus fizika alapjai, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Kutatófizikus specializációján kötelező, máshol kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Kritikus jelenségek:Skálázás és kritikus exponensek, a renormálási csoport alapjai, korrelációs függvények és Ginzburg-kritérium. Magas hőmérsékletű sorfejtés.Időfüggő korrelációk:Egyensúlyi korrelációk, klasszikus fluktuációk, Onsager-relációk. A sűrűség operátor, Neumann-egyenlet, Neumann entrópia. Kubo-formula, fluktuáció-disszipáció tétel.Nem egyensúlyi dinamika:Brown-mozgás, diffúzió, Langevin-egyenlet, Fokker-Planck egyenlet. Mester egyenlet, H-tétel, maximális entrópia elve. Részletes egyensúly és Monte-Carlo szimulációk. Szimulált hőkezelés.Kölcsönható kvantum-rendszerek:Szuperfolyékonyság, Gross-Pitaevski egyenlet, kvantum-gázok. Fermi-folyadék elmélet.Az előadásokhoz 7, blokkosítva ütemezett, 90 perces gyakorlat kapcsolódik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele részvétel az órákon, és a kapcsolódó házi feladatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli, illetve írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve, akár heti rendszerességgel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András: Statisztikus Fizika jegyzet
David Chandler: Introduction to Modern Statistical Physics
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kertész János
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: