BMETE15MF54

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Soktestprobléma 2
A tárgy angol címe: 
Many-Body Physics 2
A tárgy rövid címe: 
Soktestprobléma2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15MF50
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Soktestprobléma1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE15MF07
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Soktestprobléma1
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE155203
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Soktestprobléma1
3.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
     
3.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
     
3.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
     
3.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
     
Kizáró tantárgyak: 
BMETE15MF08
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Soktestprobléma 1
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Ez a tárgy egy két féléves kurzusból álló előadássorozat második része, mely a véges hőmérsékletű Green függvény módszer szilárdtest fizikai kölcsönható rendszerekre való alkalmazását tárgyalja. Ez a technológia a modern szilárdtest fizika szerves részét képezi. A tárgy a következő témakörök köré épül fel: a Matsubara Green függvények (analitikus tulajdonságok, spektrál függvények stb.), az imaginárius időbeli perturbáció számítás, Matsubara technika, diagrammtechnika (Wick tétel, sajátenergia, vertex függvény, csontváz diagrammok), alkalmazások (kölcsönható gázok termodinamikája, kvantum transzport, szupravezetés, Hartree-Fock módszer, RPA).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval történő megállapodás szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G.D. Mahan: Many-Particle Physics (Plenum Press, New York and London, 1981)
A.A. Abrikosov, L. P. Gorkov and I. Dzialoshinski: Methods of Quantum Field Theory in Statistical Mechanics (1963)
Bruus és Flensberg: Many-body quantum theory in condensed matter physics (Oxford UP, 2004)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Tőke Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: