BMETE15MF57

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó kvantumtérelmélet
A tárgy angol címe: 
Advanced Quantum Field Theory
A tárgy rövid címe: 
HaladóKvantumtérelmélet
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15MF46
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Quantum Field Theory
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.05.08
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.06.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantumtérelmélet alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

This course builds upon Quantum Field Theory (BMETE15MF46) and discusses advanced topics such as (i) renormalization group and scaling; (ii) role of symmetries and their breaking, (iii) advanced functional techniques, non-perturbative methods and their applications, (iv) effective action, effective potential and (v) instantons and quantum tunneling.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M.E. Peskin and D.V. Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory (1995, Addison-Wesley)
C. Itzykson and J-B. Zuber: Quantum Field Theory (2006, Dover Publications)
S. Weinberg: The Quantum Theory of Fields I-III (1995, 1996, 2000, Cambridge University Press)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
22
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Szunyogh László