BMETE15MF58

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Gazdaság- és társadalomfizika
A tárgy angol címe: 
Econo- and Sociophysics
A tárgy rövid címe: 
GazdaságÉsTársadalomfizika
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kertész János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.10.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.10.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztikus fizika I, valószínűségszámítás, számítógépes szimulációk
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Statistical physics as a general tool for studying complex systems. Historical aspects. Data deluge and its consequences. What is this course about?
- Basic notions in finance. Financial instruments: different assets (stocks, bonds, derivatives). Types of options. Arbitrage. Efficient market hypothesis.
- Geometric random walk model of price changes. The Black-Scholes theory of option pricing and its limited validity.
- Double auction market. Stylized facts of the stock market. Statistics of stock returns and its scale dependence. Volatility clustering.
- Single stock price models beyond the geometric random walk. ARCH, GARCH and stochastic volatility models.
- Agent based models of stock price formation.
- Minority game. Relation to physics, phase transition.
- Correlations between stock prices. Block models and their limitations. Network approach. Random matrix approach.
- Risk measures, systemic risk.
- Wealth distribution: "ordinary" and "rich" people. Pareto's law and physics based models.
- The network structure of the society: Granovetter and Dunbar hypotheses.
- Social contagion, spreading of rumors or innovations. SI, SIR, SIS: mean field, lattice and network results. Threshold models.
- Opinion dynamics: discrete and continuous models. Formation of parties. Role of extremists.
- Axelrod's model of cultural diversity. The role of mass media.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok és egy zh
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga, jegyzethasználattal
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
F. Slanina: Essentials of Econophysics modeling (Oxford UP, 2014)
P. Sen and B.K. Chakrabarti: Sociophysics: An Introduction (Oxford UP, 2014)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
1
Házi feladat elkészítése: 
8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
8
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kertész János
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László