BMETE15MF61

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló számítógépes projektmunka
A tárgy angol címe: 
Computational Research Project
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Török János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.07.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.10.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus mesterképzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgató a félév folyamán az oktató és egy választott témavezetóirányításával számítógépes fejlesztőmunkát végez. A tantárgy célja egy a fizikai kutatásokhoz kapcsolódó koplex számítástechnikai probléma megoldása a tervezéstől kezdve a megvalósításig. A feladat nem lehet része a diplomamunkának, de a kapott szoftvert, illetve annak eredményeit természetesen fel lehet használni.

A tárgy teljesítéséhez be kell nyújtani a munka dokumentációját, illetve egy előadás keretében az elkészül munkát.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
rendszeres konzultáció, dokumentáció, előadás
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
62
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Török János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László