BMETE15MF67

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumoptika
A tárgy angol címe: 
Quantum Optics
A tárgy rövid címe: 
Kvantumoptika
2
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.05.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
electrodynamics, quantum mechanics, statistical physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

The course is an introduction to quantum optics. The topics covered are:

1. Coherence in classical optics
2. Radiative transitions in quantum matter, atoms and semiconductors
3. Photodetection, photon statistics, super- and sub-Poissonian light
4. Hanbury-Brown and Twiss interferometry, photon antibunching
5. Coherent and squeezed states, Wigner functions
6. Resonant light-atom interaction, density states, Rabi oscillation
7. Atoms in cavities, Purcell effect, strong coupling
8. Cold atoms, Bose condensation, optical lattices
9. Quantum cryptography and quantum information
10. Entanglement, quantum teleportation, Bell inequalities

Követelmények vizsgaidőszakban: 
oral exam
Pótlási lehetőségek: 
oral exam
Konzultációs lehetőségek: 
available in Hungarian/English
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Quantum Optics: an Introduction, Mark Fox, OXFORD MASTER SERIES IN PHYSICS, Oxford University Press 2006, ISBN-13: 978–0–19–856673–1 OP
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
38
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Domokos Péter
Beosztás: 
kutatóprofesszor
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner RCP
Név: 
Asbóth János
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner RCP
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László