BMETE15MF76

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Komplex hálózatok
A tárgy angol címe: 
Complex Networks
A tárgy rövid címe: 
KomplexHálózatok
2
1
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Török János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.12.02
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.12.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztikus fizika, valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Kutatófizikus specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
 1. Basic graph theory, adjacency matrix, distance, path, connectedness, clustering
 2. Random (Erdős-Rényi) networks, degree distribution, clustering, Watts-Strogratz network
 3. Preferential attachment, scale free networks, configuration model
 4. Temporal networks, burstiness
 5. Growth models and cascades
 6. Diffusion, spreading
 7. Local measures, link prediction
 8. Mesoscopic description I: communities 1 (Stochastic blok model, inference, modularity)
 9. Mesoscopic description II: communities 2 (Node/link hierarchical clustering, clique percolation)
 10. Mesoscopic description III: hierarchical, core-periphery structures
 11. Sampling of networks
 12. Navigation, search on networks
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Cikk feldolgozása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Prezentáció/Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A.-L. Barabási: Linked (2002)
M. E. J. Newman: Networks: An introduction (2010)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
26
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Török János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László