BMETE15MF77

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumvilág
A tárgy angol címe: 
Quantum World
A tárgy rövid címe: 
Kvantumvilág
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.06.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.06.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK fizikus képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

This course is aimed at students who wish to explore the strange world of the quantum, building upon the usual quantum mechanics course for physics students. Its central question is: what is the world described by the laws of quantum physics like?

The main topics are the following:

- Paradoxes of quantum theory and their implications

- Quantum probabilities and consistent histories

- Decoherence and the origin of classical behaviour

These issues are approached primarily from a physicist's perspective, nevertheless they are also central to our understanding and intepretation of quantum theory.

A kurzus a fizika szakon tanított szokásos kvantummechanikai ismeretekre épít, és olyan hallgatóknak ajánljuk, akik elmélyednének a kvantumelmélet különös világában. Központi kérdése: milyen világ az, amit a kvantumelmélet törvényei írnak le? 

A fő témák:

- Kvantum paradoxonok és tanulságaik

- Kvantum valószínűségek és konzisztens történetek

- Dekoherencia és a klasszikus viselkedés eredete

Ezeket a kérdéseket elsősorban fizikus nézőpontból közelítjük meg, ugyanakkor központi szerepet játszanak a kvantumelmélet megértésében és interpretálásában. 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
R. Omnés: The Interpretation of Quantum Mechanics, 1994. Princeton University Press
R. B. Griffiths: Consistent Quantum Theory, 2002. Cambridge University Press
M. Schlosshauer: Decoherence and the Quantum-To-Classical Transition, 2007. Springer-Verlag Berlin Heidelberg
W. H. Zurek: Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical, Rev. Mod. Phys. 75: 715, 2003. quant-ph/0105127
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László