BMETE15MF79

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Integrálható térelméletek
A tárgy angol címe: 
Integrable Field Theories
A tárgy rövid címe: 
IntegrálhatóTérelméletek
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.05.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.05.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
quantum field theory, statistical field theory / conformal field theory
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Integrable quantum field theories

1. Classical integrability: Noether theorem, conserved charges, construction of integrable models, classical solutions
2. Quantum integrability in the Lagrangean framework: Lagrangean quantization, LSZ reduction formula, analytical properties and perturbative expansions of the scattering matrix and form factors.
3. Quantum integrability in the perturbed CFT framework: conserved charges, counting argument, perturbative expansion of the ground-state energy
4. Quantum integrability in the bootstrap framework: factorized scattering, S-matrix bootstrap, form factor bootstrap
5. Finite volume energy spectrum: polynomial finite size corrections, Lüscher corrections, thermodynamic Bethe Ansatz, excited states by analytical continuation
6. Integrable models in an external field and the mass-gap relation
7. Finite volume form factors: polynomial finite size corrections, LeClair-Mussardo formula, excited states, non-diagonal form factors

Integrálható kvantumtérelméletek

1. Klasszikus integrálhatóság: Noether tétel, megmaradó töltések, integrálható térelméletek konstrukciója, klasszikus megoldások
2. Kvantum integrálhatóság Lagrange-i keretben: Lagrange-i kvantálás, LSZ redukciós formula, a szórásmátrix és a form faktorok analitikus tulajdonságai és perturbatív kiszámításuk
3. Kvantum integrálhatóság a perturbált konform térelméletek keretében: megmaradó töltések, számlálási érvelés, az alapállapoti energia perturbatív kiszámolása
4. Kvantum integrálhatóság a bootstrap keretében, faktorizálódó szórás,  S-mátrix bootstrap, form faktor bootstrap
5. Véges térfogatú energiaspektrum: polinomiális végesméret-korrekciók, Lüscher korrekciók, termodinamikai Bethe ansatz, gerjesztett állapotok analitikus elfolytatással
6. Integrálható modellek külső térben és a tömeg-csatolás reláció
7. Véges térfogatú form faktorok: polinomiális korrekciók, LeClair-Mussardo formula, gerjesztett állapotok, nem-diagonális form faktorok

Követelmények szorgalmi időszakban: 
homework
Követelmények vizsgaidőszakban: 
oral exam
Konzultációs lehetőségek: 
available in Hungarian/English
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
L. Samaj and Z. Bajnok: Introduction to the Statistical Physics of Integrable Many-body Systems, Cambridge University Press
L. Samaj and Z. Bajnok: INTRODUCTION TO INTEGRABLE MANY-BODY SYSTEMS III, Acta Physica Slovaca 61, No.2, 129-271 (2011)
Zoltan Bajnok, How Integrability Works (for AdS/CFT), Acta Phys.Polon.B 47 (2016) 2451-2477
G. Mussardo: Statistical Field Theory (Oxford University Press)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bajnok Zoltán
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Wigner Fizikai Kutatóközpont
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László