BMETE47A009

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kalandozások az álomkutatás területén
A tárgy angol címe: 
Roaming in the Field of Dream Research
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.10.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Álomkutatás egykor és ma (Bevezetés, történeti és kulturális aspektusok, álomfejtés, pszichoanalízis, modern álomelméletek)
- Az álmodás termőföldje I. (Alvásstádiumok, álom és agyműködés)
- Az álmodás termőföldje II. (az álmok neuropszichológiai megközelítése)
- Fejlődéslélektani szempontok (gyerekek álmai, álmodás és kognitív fejlődés)
- Álom és mentális egészség (érzelemszabályozási elméletek, álomfunkciók)
- Álomzavarok (rémálmok, alvásparalízis, alvajárás, pavor nocturnus, narkolepszia)
- Miről szólnak az álmok? (az álmok tartalma, egyéni, nemi, kulturközi különbségek)
- Álmodás és emlékezet (az álmok építőkövei, alvás és emlékezeti konszolidáció)
- Álom és kreativitás (álomihlet a tudományban és a művészetekben)
- Álom és Tudat (tudatos álmodás, hipnózis, relaxáció - idegtudományi megközelítések)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zh (teszt) és 1 esszé kidolgozása
Pótlási lehetőségek: 
utolsó órán utolsó héten?
Konzultációs lehetőségek: 
az előadóval előzetesen egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bódizs Róbert: Alvás, álom, bioritmusok
Kognitív Idegtudomány (szerk:Pléh Csaba, Gulyás Balázy, Kovács Gyula)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Racsmány Mihály
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Simor Péter
Beosztás: 
doktorandusz
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: