BMETE47A010

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kollektív intelligencia – Kooperáció
A tárgy angol címe: 
Collective Intelligence – Cooperation
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.03.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Koin és kooperáció az állatvilágban (zsákmányszerzés/fészeképítés, utánzásos tanulás) KOIN kooperáció és az agy
KOIN és kooperáció az ember világában (a kisgyerekek korai természetes kooperációja) Közösségek és csoportok korai szociálpszichológiája (kooperáció és kizárás) Kooperáció és kultúra (tanulás kiscsoportokban vs oktatási rendszerek)
KOIN és épített,- szájhagyomány útján felépített fennmaradt, - és írott örökség
A személyes természetes intelligencia/mesterséges intelligencia és a KOIN (a természetes intelligencia csoportokban) Nők a szakértői csoportban
Társas számítás (social computing) és természetes és mesterséges hálózatok
KOIN szingularitás, komplexitás: komputációs kollektív intelligencia
A komputációs kollektív intelligencia implementációja
KOIN és innováció (térben és időben távolról is/ kommunikáció könnyűsége) Közösségi cimkézés, a modern könyvtár / enciklopédia / az internet lehetőségei
KOIN és a design (laikus feltaláló, felhasználó, újságíró, blogger/designer vs. a vállalatok érdekei) Crowdcourcing (ötletgyár)
A KOIN prezentációja, hogy mások is értsék. Hogyan építsünk a kollektív intelligenciára? (Lehetőség: Stonehenge -től a szakdolgozatig)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 ZH (teszt) és 1 esszé kidolgozása
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az előadóval előzetesen egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Derényi I., Farkas I., Palla G. és Vicsek T.(2006) Csoportosulások szociológiai, technológiai és biológiai hálózatokban.
Tomasello, M. (2009). Why We Cooperate. MIT Press. Boston, Mass.
Malone, TW. - Laubacher, R. - Dellarocas,C. (2009) Harnessing Crowds: Mapping the Genome of Collective Intelligence. CC
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zétényi Tamás
Beosztás: 
ügyvivő szakértő
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: