BMETE47D118

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés az R programozásba: adatok feldolgozása, rendezése és ábrázolása
A tárgy angol címe: 
Introduction to R Programming: Processing, Tidying and Visualizing Data
A tárgy rövid címe: 
BevRProg
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Polner Bertalan
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.10.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.10.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematikai és informatikai alapfogalmak (középiskolai szinten)
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
pszichológia doktori iskola phd képzés, kognitív MSc, pszichológia MA kognitív szakirány kognitív MSC
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók magabiztosan és önállóan képesek legyenek az empirikus kutatás során felmerülő alapvető adatfeldolgozási, adatrendezési és adatábrázolási problémák megoldására az R statisztikai szoftvercsomag segítségével. A hallgatók a félév végére egy saját adatfeldolgozási és ábrázolási projektet készítenek el.
A tárgy a következő kérdéskörökre összpontosít:
- hogyan jelenítsük meg az adatainkat, mit mondanak az ábrák az adatokról?
- hogyan olvassunk be adatokat különböző formátumokból?
- hogyan tudunk adattáblákat egyesíteni oszlopok, illetve sorok mentén?
- hogyan érdemes strukturálni az adatokat?
- hogyan tudjuk tisztítani az adatokat?
- hogyan számíthatunk új változókat?
- hogyan készíthetünk leíró statisztikákat az adatfelfedezés és az adatfeldolgozás során?
- hogyan tudjuk automatizálni az adatfeldolgozási lépéseket?
- hogyan készíthetünk saját függvényeket?
- hogyan segítheti az R programozás a reprodukálható kutatást?

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Saját adatprojekt beadása és bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Grolemund G & Wickham H: R for Data Science http://r4ds.had.co.nz/
Vignettes for the data.table R package https://github.com/Rdatatable/data.table/wiki/Getting-started
Peng RD & Matsui E: The Art of Data Science https://leanpub.com/artofdatascience
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
56
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
6
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Polner Bertalan
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Markója Ádám
Beosztás: 
doktorandusz
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Lukács Ágnes