BMETE47D126

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Cselekvés és észlelés
A tárgy angol címe: 
Perception and Action
A tárgy rövid címe: 
CselekvésÉsÉszlelés
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.01.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.01.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív idegtudomány, kísérleti pszichológia, kognitív pszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus áttekinti az akaratlagos cselekvés kognitív pszichológiai és idegtudományi megközelítésének főbb témáit, és a kapcsolódó elméleteket. Az egyes területek alapvető, klasszikus közleményeit és az azokra adott mai reflexiókat elemezve a hallgatók megismerik a megközelítések módszertani sajátosságait is. A kurzus az alábbi témákat érinti:

– A végrehajtói funkciók alapmodelljei és a feladatváltási paradigma.
– Az ideomotoros elmélet és cselekvéskonfliktusok.
– Közös cselekvés (joint action).
– Szándékos cselekvés és eseményhez kötött potenciálok.
– A cselekvés hatására létrejövő szenzoros változások.
– Hibázás, visszajelzés, válaszkonfliktus.
– A Libet-file kísérlet és szabad akarat.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, az egyik témához kapcsolódóan további kutatások kritikus bemutatása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
onsell, Stephen (1996). Control of mental processes. In V. Bruce, editor, Unsolved mysteries of the mind: Tutorial
Hommel, B., Müsseler, J., Aschersleben, G., & Prinz, W. (2001). The Theory of Event Coding (TEC): A framework for perception
Haggard, P. (2008). Human volition: towards a neuroscience of will. Nature Reviews Neuroscience, 9(12), 934–946.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Horváth János
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Természettudományi Kutatóközpont
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna