BMETE47D127

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Időskori kognitív változások
A tárgy angol címe: 
Cognitive Changes with Aging
A tárgy rövid címe: 
IdőskoriKognitívVáltozások
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.01.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.01.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognití idegtudomány, kísérleti pszichológia, kognitív pszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus során az időskori kognitív változások általános magyarázó modelljeinek érvényességét főként a figyelmi és emlékezeti működések területén tekintjük át, különös hangsúlyt fektetve a terület idegtudományos eredményeire. A szakirodalom releváns cikkeit elemezve a következő kérdéseket érintjük:

– Az agy strukturális és funkcionális változásai az öregedés során.
– Kognitív változások az öregedés során (figyelem, emlékezet, végrehajtó funkciók, kreativitás).
– Megelőzés és kognitív tréning.
– Kutatási módszerek.
– Az életkorfüggő változásokat magyarázó elméletek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Czigler István (szerk.) Túl a fiatalságon, Akadámiai Kiadó, Bp. 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Gaál Zsófia Anna
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Természettudományi Kutatóközpont
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna