BMETE47MC11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kognitív idegtudomány
A tárgy angol címe: 
Cognitive Neuroscience
A tárgy rövid címe: 
KognitívIdegtud
2
0
2
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kovács Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A központi idegrendszer anatómiai, biokémiai és élettani működéseinek haladó szintű megismerése. A sejtmembrán fiziológiája. Az idegsejt. Ingerlékeny szövetek tulajdonságai. A szinaptikus transzmisszió. A KIR általános mûködései, osztályozás, ingerületvezetés. A perifériás
idegrendszer. Az enterális idegrendszer. Az autonóm idegrendszer. Az agykéreg. EEG és alvás.

A laborgyakorlat a rendszer-színtű idegtudományban használatos módszerek áttekintését adja. Áttekintjük az állatkísérletekben használatos invázív módszereket, úgy mint extra és intracelluláris egysejtaktivitás regisztrálás, optikai képalkotás, többsejt aktivitás regisztrálás. A kurzus nagyobb részében pedig a nem-invázív humán vizsgálati módszerek kerülnek bemutatásra: viselkedési módszerek, EEG,ERP, MEG, TMS, tDCS, NIRS és tomográfiás képalkotó eljárások mint a PET és MRI, fMRI.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fonyó: Élettan gyógyszerészeknek
Pléh-Gulyás-Kovács: Bevezetés a Kognitív idegtudományba
Purves et al (eds): Principles of congitive neurosciences
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Gyula
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: