BMETE47MC25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a kísérleti pszichológiába
A tárgy angol címe: 
Introduction to Experimental Psychology
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Demeter Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Általános pszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Magyarul:
1. Bevezető - Mitől tudomány a pszichológia? 2. A kísérleti pszichológia és a tudományos módszertan 3. Kutatási technikák 1 - Megfigyelés és korreláció 4. Kutatási technikák 2 - Kísérletek 5. A pszichológiai kutatás etikája 6. Figyelem és reakcióidő 7. 1 Zárthelyi dolgozat 8. Kondiciónálás és tanulás 9. Emlékezés és felejtés 10. Egyéni különbségek és fejlődés 11. 2 Zárthelyi dolgozat 12. Egyeni kutatási tervek prezentációja 13. Egyéni kutatási tervek prezentációja

Angolul:
1. Introduction - Understanding psychology as a science 2. Experimental psycholgy and the sceintific method 3. Research techniques 1 - observation and correlation 4. Research techniques 2 - Experiments 5. Ethics in psychological research 6. Attention and reaction time 7. 1st Written examination paper 8. Conditioning and learning 9. Memory and forgetting 10. Individual differences and development 11. 2nd Written examination paper 12. Presentation of research plans 13 Presentation of research plans

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadáskon való részvétel, 2 Zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
egy egyéni kutatási terv elkészítése és bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dienes Zoltán (2013). Mitől tudomány a pszichológia? A tudományos és statisztikai következtetés alapjai.
Kantowitz, B. H., Roediger, H. L., Elmes, D. G. (2009). Experimental Psychology, Ninth Edition.
Myers, A. & Hans, C. H. (2012). Experimental Psychology, Seventh Edition.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Demeter Gyula
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: