BMETE47MN01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fejlődéspszichológia
A tárgy angol címe: 
Developmental Science
A tárgy rövid címe: 
Fejlődéspszichológia
2
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.05.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.05.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető fejlődéslélektani tudás az alapszakos képzésről
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia MA képzés kötelező tárgya az 1. félévben mindkét specializáción
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Kognitív fejlődés (pl. nyelv, figyelem, emlékezet) gyermekkorban, pl.: nyelv, figyelem, emlékezet, tárgyállandóság.
- A fejlődés zavarai, pl.: autizmusban, Williams szindrómában.
- Kognitív hanyatlás időskorban, pl.: nyelv, figyelem, emlékezet.
- Patológiás öregedés.

- Cognitive development (eg language, attention, memory) in childhood, eg.: language, attention, memory, object constancy.
- Developmental disorders, eg.: in autism, Williams syndrome.
- Cognitive decline in old age, eg.: language, attention, memory.
- Pathological aging.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egyéni vagy kiscsoportos projektmunka
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga írásban
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011) Biztos Kezdet Kötetek II. A koragyermekkori fejlődés ter
Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011) Biztos Kezdet Kötetek I. A génektől a társadalomig:
Feldman, R. S. (2012) Development Across the Life Span: Pearson New International Edition, 7th Edition
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
62
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy adatlapja PDF-ben: