BMETE47MN23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Az emlékezet és tanulás pszichológiája
A tárgy angol címe: 
Memory and the Psychology of Learning
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív pszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Alvás és memória
2. Konszolidáció és rekonszolidáció
3. Amnézia
4. Prospektív memória
5. Önéletrajzi emlékezet
6. Emlékezeti hanyatlás
7. Konzultációs óra: kutatási terv megbeszélés
8. Előhívás
9. Gátlás és interferencia
10. Tanulás és transzfer
11 Munkamemória
12. Konzultációs óra: kutatási terv megbeszélés

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két kutatási terv elkészítése az órán tárgyalt témakörök alapján.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Baddeley, A.D. (2005): Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest
Baddeley, A.D., Eysenck, M.W., Anderson, M.C. (2010) Emlékezet. Akadémiai Kiadó, Budapest
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
22
Egyéb elfoglaltság: 
20
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Racsmány Mihály
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: