BMETE47MN27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neurobiológia 2 - Szenzoros és motoros feldolgozás
A tárgy angol címe: 
Neurobiology 2 - Sensory and Motor Processing
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neurobiológia 1.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zimmer Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető középiskolai biológiai tudás, neurobiológia I. kurzus sikeres teljesítése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Multiszenzoros integráció
2. A szem - anatómia, szemmozgások, a retina
3. Kéreg alatti mechanizmusok, thalamikus magvak és colliculus superior
4. A V1
5. A látás V1 utáni agykérgi folyamatai
6. Dorzális és ventrális pályarendszer
7. Hallás I.
8. Hallás II.
9. A motoros rendszer I. - izomrosttól a gerincvelőig
10. A motoros rendszer II.- agytörzs, agykéreg
11. A motoros rendszer III. - bazális ganglionok és cerebellum.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat megírása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Budapest, Medicina Kiadó, 2007.
Purves, Brannon, Cabeza, Huettel, LaBar, Platt, Woldorff: Principles of Cognitive Neuroscience. Sinauer, USA, 2008.
Kandel, Schwartz, Jessell: Principles of Neural Science. McGraw, Hill, USA, 2007.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Gyula
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: