BMETE47MN31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Laborgyakorlat 1
A tárgy angol címe: 
Laboratory Work 1
0
6
0
f
Kredit: 
7
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kemény Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
-
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Pszicholingvisztika: a hallgatók egy klasszikus pszicholingvisztikai paradigmára alapozva végeznek kísérletet, melynek eredményeit dolgozat formájában prezentálják.

Emlékezet: a hallgatók kísérletet végeznek el egy viselkedéses emlékezeti paradigma felhasználásával és/vagy szemmozgás-regisztráló műszer segítségével.

Alváskutatás: A hallgatók elsajátítják a terület alapfogalmait, kifejezett hangsúlyt fektetve az alváskutatás és a kognitív idegtudomány határterületein zajló vizsgálatokra és azok módszertanára. A főbb kutatási paradigmák (pl. alvásmegvonás hatásai, biológiai ritmusok, alvászavarok neurobiológiai háttere, alvás és emlékezeti konszolidáció, alvás alatti információfeldolgozás) mellett a hallgatók megismerkedhetnek az alvási EEG regisztrálásának és értékelésének módszertani alapjaival.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Gyakorlati dolgozat készítése, kísérleti terv készítése, félévvégi prezentáció, házi feladatok készítése, félév végén zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Harley, T. (2001): The psychology of language. Psychology Press.
Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. (2009). Memory. Taylor & Francis Ltd
Stickgold R & Walker M (eds.): The neuroscience of sleep, 2009, Elsevier
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
50
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
28
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kemény Ferenc
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Simor Péter
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: