BMETE47MN33

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
(N)Agy - bajban
A tárgy angol címe: 
Brain in Trouble
A tárgy rövid címe: 
(N)AgyBajban
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MN26
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neurobiológia1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zimmer Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.10.26
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető középiskolai biológia tudás, Neurobiológia 1. kurzus sikeres teljesítése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A vizuális rendszer működésének alacsonyabb-szintű zavarai – a szem betegségei, látótér-kiesések, vaklátás; 2. A dorzális vizuális rendszer sérülései – tér-, és mozgásészlelési zavarok; 3. A ventrális vizuális rendszer sérülései – a tárgy-, és arcészlelés zavarai; 4. A motoros rendszer működésének zavarai – tic, Tourette, HD, SM, Parkinson; 5. A szomatoszenzoros pálya zavarai; 6. Agyidegek és zavarok; 7. Magasabb kognitív funkciók zavarai (beszéd, olvasás, számolás); 8. Limbikus rendszer és zavarai; 9. EEG jelben tükröződő zavarok – alvás, epilepszia, kóma

1. Low-level deficits of the visual system – vision loss in eyes, visual field defects, blindsight; 2. Deficits of the dorsal visual pathway – deficits of space- and motion perception; 3. Deficits of the ventral visual pathway – deficits of object- and face perception; 4. Defects of the motor system – tic, Tourette, HD, SM, Parkinson; 5. Deficits of the somatosensory pathways; 6. Cranial nerves and their deficits; 7. Deficits of higher cognitive functions (speech, reading, counting); 8. Limbic system and its deficits; 9. Deficits reflected in the EEG signal – sleep disorders, epilepsy, coma   

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadásokon való jelenlét és aktív részvétel, a félév órái után egy választott témáról naprakész irodalom alapján egy írásos összefoglaló dolgozat.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Budapest
Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér, Racsmány Mihály (szerk.): Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina, 2008.
Blumenfeld, H.: Neuroanatomy through clinical cases. Sinauer, 2nd Edition (2010)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
15
Felkészülés zárthelyire: 
15
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Németh Kornél
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Lukács Ágnes