BMETE47MN39

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Laborgyakorlat 2
A tárgy angol címe: 
Laboratory Work 2
A tárgy rövid címe: 
Laborgyakorlat2
0
0
6
f
Kredit: 
12
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MN31
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Laborgyakorlat 1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zimmer Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.09.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kísérleti módszertani alapismeretek, laborgyakorlati ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia MA képzés Kognitív pszichológia specializációjának kötelező tárgya a 2. félévben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A gyakorlat célja, hogy az előző félévben megismert és elsajátított paradigmák és technikák alapján a hallgató önállóan tervezett és kivitelezett kísérletet hozzon létre. Vegyen fel adatokat és a paradigmához kapcsolódó egyedi statisztikai elemzésekkel ismerkedjen meg. A kurzus elsődleges célja a szakdolgozatban a következő félévben publikált adatok felvétele és analízise, a témához tartozó szakirodalom megismerése. A hallgató a tanszéken működő laborok egyikében vagy külső kutatóintézetnél végez gyakorlati munkát, emellett önálló kutatási tevékenységet is folytat. Az adott labor vezetője szabja meg heti lebontásban a feladatokat.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Témavezető által irányított munka, amelynek értékelésére a témavezető tesz javaslatot
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
64
Egyéb elfoglaltság: 
200
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
360
Ellenőrző adat: 
360
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna