BMETE47MN41

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elmefilozófia
A tárgy angol címe: 
Philosophy of Mind
A tárgy rövid címe: 
Elmefilozófia
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MN24
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Bevezetés a kognitív tudományba
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.09.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia MA szak Kognitív pszichológia specializációjának kötelezen válaszható tárgya a 3. félévben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

(1) Az elme természete. Behaviorozmus, azonosságelmélet, funkcionalizmus, dualizmus, eliminatív materializmus.
(2) Mentális reprezentáció. Intencionalitás - eredeti és másodlagos. A képviseleti tartalom elméletei: hordozók és kognitív architektúrák. Szignifikancia. Az externalizmus-internalizmus vita
(3) Gép és elme. Az elme komputációs elmélete; a szimbolista-konnekcionista vita. A kínai szoba gondolatkísérlet és jelentősége
(4) Mentális okozás. Funkcionalizmus és rendhagyó monizmus. A kizárási probléma. J. Kim és N. Block vitája a funkcionalizmusr ól.
(5) Tudat. Fenomenális és hozzáférési tudat; éntudat. A fenomenális tudat "nehéz problémája". A tudásargumentum, a magyarázati űr, és egyéb érvek a materialista elmefelfogás ellen. Válaszok: a képesség-hipotézis, dualizmus, fenomenális fogalmak. A fenomenális tudat kognitív- reprezentációs magyarázatai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kettő zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
D. Chalmers (ed.) Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, Oxford University Press, 2002
A. Brook R. Stainton: Knowledge and Mind, A Philosophical Introduction, MIT Press, 2000
Bennett, Dennett, Hacker & Searle, Neuroscience and Philosophy. Columbia University Press, 2009.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna