BMETE47MN45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fejlődési neuropszichológia
A tárgy angol címe: 
Developmental Neuropsychology
A tárgy rövid címe: 
FejlődésiNeuropszichológia
2
2
0
f
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
Neuropszichológia, BMETE47MN21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neuropszichológia, BMETE47MN21
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.03.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Neuropszichológiai alapismeretek, alap idegrendszeri működések ismerete
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya a 3. félévben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés 1. Áttekintés és alapfogalmak. Elméleti megközelítések; Vizsgálóeljárások a fejlődés-neuropszichológiában 1.; Vizsgálóeljárások a fejlődés-neuropszichológiában 2.; A végrehajtófunkciók zavarai; Autizmus spektrum zavar; Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar; Epilepszia és gyermekkori agysérülések; Emlékezeti zavarok. Észlelési és téri zavarok; Speciális tanulási zavarok 1. Diszlexia és írászavar; Speciális tanulási zavarok 2. Számolási zavar; A nyelvi fejlődés zavarai; Intellektuális képességzavarok (értelmi fejlődés zavarai); Intézménylátogatások

Követelmények vizsgaidőszakban: 
1. Írásbeli vizsga: A tanulók elméleti tudásának megszerzéséről a félév során 1 írásbeli vizsga gondoskodik. A vizsga feleletválasztós és esszékérdésekből áll. A kérdések lefedik az órai anyagot.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelő szabályozást vesszük alapul.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csépe Valéria (2005) Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Budapest: Gondolat.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
40
Egyéb elfoglaltság: 
50
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna